Opis i primena

Shell Omala S1 W je kvalitetno ulje proizvedeno od duboko rafinisanih mineralnih baznih ulja, uz dodatak masnih ulja. Posebno je pogodno za podmazivanje zatvorenih reduktora i pužnih prenosnika, pri malim brzinama kretanja. Takođe se preporučuje za podmazivanje parnih cilindara, u uslovima visokih temperatura i pritisaka.

Specifikacije, preporuke i odobrenja

AGMA 9005-E02 (CP)

Tipične karakteristike

Shell Omala S1 W 460 (stari naziv: Shell Valvata J)

Karakteristika Metoda Tipična vrednost
ISO gradacija viskoznosti ISO 3448 460
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s ASTM D 445 460
Kinematska viskoznost na 100°C, mm2/s ASTM D 445 31,2
Indeks viskoznosti ISO 2909 98
Gustina na 15°C, kg/m3 ISO 12185 887
Tačka paljenja (COC), °C ISO 2592 318
Tačka stinjavanja, °C ISO 3016 -6