Opis i primena

Shell Omala S4 WE su sintetička ulja nove generacije, na bazi polialkilglikola (PAG) i pažljivo odabranih aditiva, namenjena za podmazivanje teško opterećenih pužnih prenosnika. Obezbeđuju izvanredno podmazivanje i u najtežim radnim uslovima, zaštitu od pojave mikro-pitinga, dug radni vek i utiču na poboljšanje energetske efikasnosti. Odlikuju se visokom oksidacionom i termičkom stabilnošću, kao i superiornim niskotemperaturnim karakteristikama, koriste se u širokom opsegu radnih temperatura. Zahvaljujući superiornim karakteristikama, preporučuju i za podmazivanje teško dostupnih sklopova, kao što su zupčasti sistemi vetro-generatora. Ne preporučuju se za podmazivanje sklopova od aluminijuma ili legura aluminijuma.

Specifikacije, preporuke i odobrenja

DIN 51517-3 (CLP); Odobreno od strane Bonfiglioli

Tipične karakteristike

Shell Omala S4 WE (stari naziv: Shell Tivela S)

Karakteristika Metoda Tipična vrednost
ISO gradacija viskoznosti ISO 3448 150 220 320 460
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s ASTM D 445 136 222 321 460
Kinematska viskoznost na 100°C, mm2/s ASTM D 445 22,5 34,4 52,7 73,2
Indeks viskoznosti ISO 2909 188 203 230 239
Gustina na 15°C, kg/m3 ISO 12185 1076 1074 1069 1072
Tačka paljenja (COC), °C ISO 2592 268 278 270 268
Tačka stinjavanja, °C ISO 3016 -42 -39 -39 -36
FZG (A/8,3/90), stepen oštećenja DIN 51354-2 >12 >12 >12 >12