Opis i primena

Shell Tegula V 32 je ulje nove generacije, formulisano da zadovolji najnovije zahteve specifikacija za varijatore i železničke transmisione sisteme, kombinacije hidrodinamičkih spojnica i pretvarača obrtnog momenta sa mehaničkim zupčanicima. Proizvedeno je od duboko rafinisanih mineralnih baznih ulja i optimizovanog paketa aditiva. Odlikuje se superiornom oksidacionom i termičkom stabilnošću, što produžava interval zamene ulja. Odlično štiti od habanja, uz podnošenje ekstremnih opterećenja, štiti od pojave mikro-pitinga. Ne preporučuje se za primenu u industrijskim spojnicama gde se ne može izbeći prodor vode.

Specifikacije, preporuke i odobrenja

Voith General lubricant list 120.00059010, verzija 6; Ranije: Voith 3.285-149 (za primenu u Voith transmisionim sistemima); Odobreno i preporučeno od: Voith Turbo, PIV i Lenze

Tipične karakteristike

Shell Tegula V 32

Karakteristika Metoda Tipična vrednost
ISO gradacija viskoznosti ISO 3448 32
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s ASTM D 445 32
Kinematska viskoznost na 100°C, mm2/s ASTM D 445 5,6
Indeks viskoznosti ISO 2909 110
Gustina na 15°C, kg/m3 ISO 12185 870
Tačka paljenja (COC), °C ISO 2592 211
Tačka stinjavanja, °C ISO 3016 -30
FZG (A/8,3/90), stepen oštećenja DIN 51354-2 >12