Cirkulaciona ulja premijum performansi, na bazi doboko rafinisanih mineralnih ulja, namenjena za podmazivanje cirkulacionih i kontrolnih sistema stacionarnih parnih i gasnih turbina. Poseduju napredna antihabajuća svojstva. Pogodna su za korišćenje u turbokompresorima i drugim aplikacijama gde se zahteva odlična oksidaciona stabilnost, zaštita od rđe i dobra površinska svojstva (npr. oslobađanje vode, niska tendencija stvaranja pene, brzo odvajanje vazduha.

Nivo performansi, odobrenja

ISO 8068 Type AR, ISO-L-TGA, ISO-L-TSA, DIN 51515-1 L-TD, Cincinnati Lamb P-38, Cincinnati Lamb P-55,AIST (US Steel) 125, AIST (US Steel) 120, Siemens TLV 901304/02 EP, Alstom (ABB) HTGD 90117 EP, Solar Turbines ES 9-224 Class II, GEK 101941A, GEK 32568F, BS 489

MOL Turbine EP

Gradacija viskoznosti, ISO VG 32 46 68
Gustina na 15°C, g/cm3 0,870 0,877 0,880
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 33,2 45,1 66
Tačka paljenja ( COC), °C 210 225 235
Tačka stinjavanja, °C -12 -12 -12