Shell ulja za klizne staze su poznata pod komercijalnim imenima Tonna S2 M i Tonna S3 M. Opšte pravilo je da se ulja niže gradacije viskoznosti koriste za horizontalne, a ulja više gradacije viskoznosti za vertikalne klizne staze i vođice.

Karakteristike
Zaštita Vek trajanja ulja Efikasnost sistema
Shell Tonna S3 M

  • Izuzetna preciznost obrade
  • Standardna primena
✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓
Shell Tonna S2 M

  • Izuzetno odvajanje od SHP
  • Standardna primena
✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓

Shell Tonna S2 M (stari naziv: Shell Tonna T)
Shell Tonna S2 M su ulja specijalno namenjena za podmazivanje kliznih staza i vođica alatnih mašina. Proizvedena su od duboko rafinisanih mineralnih baznih ulja i odabranih paketa aditiva koji poboljšavaju prionljivost maziva i smanjuju „stick-slip“ efekat, omogućavajući uniforman rad mašine. Posebno su namenjena za primenu gde postoji mogućnost prodora sredstava za obradu metala na bazi vode. Brzo se odvajaju od sredstava za obradu metala, pružaju odličnu zaštitu od habanja i korozije, kompatibilna su sa većinom materijala kliznih staza, uključujući liveno gvožđe i sintetičke materijale. Mogu se koristiti i za podmazivanje hidrauličnih sistema i reduktora.
Shell Tonna S3 M (stari naziv: Shell Tonna S)
Shell Tonna S3 M su ulja specijalno namenjena za podmazivanje kliznih staza i vođica alatnih mašina, posebno onih koje rade pri malim brzinama i gde se zahteva velika preciznost obrade. Takođe se preporučuju za korišćenje u kombinovanim sistemima za podmazivanje (alatnih mašina, hidrauličnih sistema i reduktora). Odlikuju se dobrom prionljivošću, izvanredno kontrolišu „stick-slip“ efekat, lako se odvajaju od sredstava za obradu metala na bazi vode, u slučaju mešanja, pružaju visoku zaštitu od korozije i habanja.