Opis i primena

Shell Tonna S2 M su ulja specijalno namenjena za podmazivanje kliznih staza i vođica alatnih mašina. Proizvedena su od duboko rafinisanih mineralnih baznih ulja i odabranih paketa aditiva koji poboljšavaju prionljivost maziva i smanjuju „stick-slip“ efekat, omogućavajući uniforman rad mašine. Posebno su namenjena za primenu gde postoji mogućnost prodora sredstava za obradu metala na bazi vode. Brzo se odvajaju od sredstava za obradu metala, pružaju odličnu zaštitu od habanja i korozije, kompatibilna su sa većinom materijala kliznih staza, uključujući liveno gvožđe i sintetičke materijale. Mogu se koristiti i za podmazivanje hidrauličnih sistema i reduktora.

Specifikacije, preporuke i odobrenja

Fives Cincinnati P-50 (VG 220), P-47 (VG 68); ISO 6743-13: ISO-L-GA i ISO-L-GB; ISO 19378: ISO-L-GA i ISO-L-GB; DIN 51502: CGLP

Tipične karakteristike

Shell Tonna S2 M (stari naziv: Shell Tonna T)

Karakteristika Metoda Tipična vrednost
ISO gradacija viskoznosti ISO 3448 68 220
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s ISO 3104 68 220
Kinematska viskoznost na 100°C, mm2/s ISO 3104 8,6 19,1
Indeks viskoznosti ISO 2909 98 98
Gustina na 15°C, kg/m3 ISO 12185 879 894
Tačka paljenja (COC), °C ISO 2592 225 250
Tačka stinjavanja, °C ISO 3016 -24 -15