Motorno ulje sa vrlo niskim sadržajem pepela namenjeno podmazivanju motora koji koriste gas kao pogonsko gorivo. Preporučuje se za motore pogonjene na prirodni gas, metan, biogas i motore sa katalizatorom pogonjene na LPG (tečni naftni gas).

Ispunjava zahteve propisane od strane sledećih proizvođača motora: Caterpillar, Waukesha, Deutz, Jenbacher, Wartsila, Perkins, Cummins.

Nivo performansi, odobrenja

API CF, Jenbacher TA1000-1107

MOL GMO L-KAT

Gradacija viskoznosti, SAE 40
Gustina na 15°C, g/cm3 0,893
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 152,5
Tačka paljenja ( COC), °C 260
Tačka stinjavanja, °C -21