Opis i primena

Shell Mysella S3 N 40 je visokokvalitetno ulje sa niskim sadržajem pepela, namenjeno za četvorotaktne motore koji koriste prirodni gas kao gorivo. Zadovoljava stroge savremene zahteve u pogledu ograničenja emisije NOx. Odlikuje se visokom otpornošću na oksidaciju i nitraciju , na povećanje viskoznosti tokom eksploatacije i stvaranje nepoželjnih kiselih produkata.

Specifikacije, preporuke i odobrenja

Odobrena od strane proizvođača opreme: GE Jenbacher: Series 2,3 Fuel Class A and CAT. Series 4 (Version B) Fuel Class A, B, C and CAT. Series 6 (Version E) Fuel Class A, B, C and CAT; Hyndai H35/40G(V) series; MTU: Series 4000 L61/L62/L63; MWM gas engines – TR 2105; Caterpillar CG132, CG170, CG260 – TR 2105; MAK: GCM 34 Category 1; Perkins: 4000 series; Rolls Royce: KG-1, KG-2, KG-3; Wartsila: W 34SG, W 50SG, W 20DF, W 32DF, W 34DF, W 50DF, W 25SG, W 28SG, W 175DG, W 220SG; Waukesha: 220 GL (Pipeline Quality Natural Gas); MAN D&T: Medium Speed Engines for Gas Operations; S.E.M.T Pielstick PC – Dual Fuel Engines;

Zadovoljava zahteve: Caterpillar Stationary Gas Engines; MAN: Ruston Engines (Natural gas, Landfill Gas/Digester gas/Biogass). Dual Fuel (Pilot Diesel); Waukesha: other gas engine types; Nuovo Pignone: Recoprocating Compressor Service Class A

Tipične karakteristike

Shell Mysella S3 N 40 (stari naziv: Shell Mysella LA)

Karakteristika Metoda Tipična vrednost
SAE gradacija viskoznosti 40
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s ASTM D 445 135
Kinematska viskoznost na 100°C, mm2/s ASTM D 445 13,5
Gustina na 15°C, kg/m3 ISO 12185 890
Tačka paljenja (CC), °C ASTM D 93A 230
Tačka stinjavanja, °C ISO 3016 -18
Sulfatni pepeo, % mas ISO 3987 0,45