Specijalna mast za dalekovode

Mast za zaštitu dalekovoda formulisana od ugušćivača aluminijum kompleksa, polimera i mineralnog ulja. Ovaj proizvod ima dobru zaštitu od korozije i odlična adheziona svojstva. Mast se koristi za sprečavanje korozije nadzemnih dalekovoda od aluminijumskih žica, aluminijumske legure,čeličnih žica ili kombinacije svega toga. Mast štiti provodnike nadzemnog voda od atmosferske korozije u toku upotrebe i za vreme skladištenja. Ne preporučuje se konzumiranje hrane u toku procesa podmazivanja.

PROIZVOD

NLGI

Gradacija

Viskozitet baznog ulja

na 40°C, mm2/s

Tačka kapanja, °C

Promena penetracije

na 25°C (0,1mm)

MOL OLP Medium NLGI 2/3 100 250 270