Specijalna mast za dalekovode

Mast za zaštitu dalekovoda formulisana od organskog ugušćivača i mešavine mineralnih ulja. Ovaj proizvod omogućava dugotrajnu zaštitu od korozije na nadzemnim dalekovodima napravljenim od aluminijuskih žica, aluminijumskih legura, čeličnih žica ili kombinacije svega toga, tokom eksploatacije i skladištenja. Grejanje nije neophodno tokom nanošenja. Ovaj proizvod ispunjava EN 50326 standard. Standardni uslovi omogućavaju korišćenje ovog proizvoda na nadzemnim dalekovodima na kopnu, obali i moru.

Nivo performansi,odobrenja:

EN 50326: 20 A 110

PROIZVOD

NLGI

Gradacija

Viskozitet baznog ulja

na 40°C, mm2/s

Tačka kapanja, °C

Promena penetracije

na 25°C (0,1mm)

MOL OLP Extra NLGI 2/3 MIN. 240 260