MOL Liton 00

Specijalna mast za centralne sisteme podmazivanja vozila

Specijalna mast za podmazivanje na bazi litijum/kalcijuma sa sintetičkim uljem, za sisteme centralnog podmazivanja vozila. Poseduje ekstremno dobre karakteristike na niskim temperaturama. Pruža veoma dobru zaštitu od habanja i korozije. Poseduje odobrenje Willy Vogel za primenu u sistemima vozila u temperaturnom opsegu od -40°C do +80°C.

Opseg temperature: između -40°C i +120°C.