Specijalna mast za centralne sisteme podmazivanja vozila

Specijalna mast za podmazivanje na bazi litijum/kalcijuma sa sintetičkim uljem, za sisteme centralnog podmazivanja vozila. Poseduje ekstremno dobre karakteristike na niskim temperaturama. Pruža veoma dobru zaštitu od habanja i korozije. Poseduje odobrenje Willy Vogel za primenu u sistemima vozila u temperaturnom opsegu od -40°C do +80°C.

Opseg temperature: između -40°C i +120°C.

Nivo performansi,odobrenja:

DIN 51502: KHCP00K-40, ISO 6743-9: L-XDCEB 00, Vogel

PROIZVOD

NLGI

Gradacija

Viskozitet baznog ulja

na 40°C, mm2/s

Tačka kapanja, °C

Promena penetracije

na 25°C (0,1mm)

MOL Liton 00 NLGI 00 40 180 415