Shell Gadus S2 A 320 2 (stari naziv: Shell Rhodina EP (LF) 2)

Opis i primena:

Shell Gadus S2 A320 2 je kalcijumova višenamenska EP mast, sa izuzetnim performansama u prisustvu vode. Ova mast glatke teksture se najviše koristi u primenama gde se zahteva podnošenje ekstremnih pritisaka, uz umerene temperature, tipično za podmazivanje kliznih i kotrljajućih ležajeva u prisustvu vode, u pomorskom sektoru, čelične užadi i otvorenih zupčastih prenosnika.