Opis i primena

Shell Gadus S2 A320 2 je kalcijumova višenamenska EP mast, sa izuzetnim performansama u prisustvu vode. Ova mast glatke teksture se najviše koristi u primenama gde se zahteva podnošenje ekstremnih pritisaka, uz umerene temperature, tipično za podmazivanje kliznih i kotrljajućih ležajeva u prisustvu vode, u pomorskom sektoru, čelične užadi i otvorenih zupčastih prenosnika.

Tipične karakteristike

Shell Gadus S2 A 320 2 (stari naziv: Shell Rhodina EP (LF) 2)

Karakteristika Metoda Tipična vrednost
NLGI 2
Boja Braon
Tip sapuna Kalcijum
Tip baznog ulja Mineralno
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s IP71/ ASTM D 445 320
Kinematska viskoznost na 100°C, mm2/s IP71/ ASTM D 445 27
Penetracija na 25°C, 0,1mm IP 50/ASTM D 217 265-295
Tačka kapanja, °C IP 396 85