Opis i primena

Shell Gadus S3 V220 C2 je višenamenska EP mast premijum kvaliteta, na bazi mineralnih ulja visokog indeksa viskoznosti i ugušćivača litijum kompleks sapuna. Odlikuje se odličnom oksidacionom stabilnošću, efikasno štiti od korozije i habanja. Posebno je pogodna za primenu na visokim temperaturama i pri velikim opterećenjima. Temperaturni opseg primene: -20°C do 140°C (kratkotrajno do max. 150°C).

Specifikacije, preporuke i odobrenja

ASTM D 4950-08 GC-LB

SEB 18 12 53

Tipične karakteristike

Shell Gadus S3 V220 C2 (stari naziv: Shell Albida Grease EP 2, Shell Retinax LX 2)

Karakteristika Metoda Tipična vrednost
NLGI 2
Boja Crvena
Tip sapuna Litijum kompleks
Tip baznog ulja Mineralno
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s IP71/ ASTM D 445 220
Kinematska viskoznost na 100°C, mm2/s IP71/ ASTM D 445 19
Penetracija na 25°C, 0,1mm IP 50/ASTM D 217 265-295
Tačka kapanja, °C IP 396 240