Opis i primena

Shell Gadus S2 V100 su višenamenske masti proizvedene na bazi mineralnih ulja, nove generacije ugušćivača – litijum hidroksistearat sapuna i aditiva za zaštitu od habanja, rđe i oksidacije. Odlikuju se pouzdanim performansama na temperaturama do +130°C, bez stvaranja depozita usled oksidacije i bez curenja. Namenjene su za podmazivanje kliznih i kotrljajućih ležajeva, ležajeva elektromotora, vodenih pumpi, trajno zaptivenih ležajeva i sl.

Shell Gadus S2 V100 2 je pogodan za upotrebu u centralnim sistemima podmazivanja.

Preporučuju se za upotrebu u temperaturnom opsegu od -20°C do 130°C.

Specifikacije, preporuke i odobrenja

AICHELIN, Komatsu Mining, Lenze, SNR, Joy Stamler

Tipične karakteristike

Shell Gadus S2 V100 (stari naziv: Shell Alvania RL)

Karakteristika Metoda Tipična vrednost
NLGI 2 3
Tip sapuna Litijum hidroksistearat Litijum hidroksistearat
Tip baznog ulja Mineralno Mineralno
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s IP71/ ASTM D 445 100 100
Kinematska viskoznost na 100°C, mm2/s IP71/ ASTM D 445 11 11
Penetracija na 25°C, 0,1mm IP 50/ASTM D 217 265-295 220-250
Tačka kapanja, °C IP 396 180 180