Opis i primena:

Shell Gadus S2 V100Q 2 je litijumska mast namenjena za podmazivanje kugličnih ležajeva (<62mm) elektro motora, koja obezbeđuje tih rad u uslovima gde je buka kritični faktor. Mast je proizvedena na bazi litijum hidroksistearata kao ugušćivača, uz dodatak aditiva za zaštitu od oksidacije, habanja i rđe. Ne sadrži olovo i natrijum nitrit. Koristi se na temperaturama do 135°C.

Tipične karakteristike:

Shell Gadus S2 V100Q 2 (stari naziv: Shell Alvania Grease RLQ 2)

Karakteristika Metoda Tipična vrednost
NLGI 2
Tip sapuna Litijum hidroksistearat
Tip baznog ulja Mineralno
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s IP71/ ASTM D 445 100
Kinematska viskoznost na 100°C, mm2/s IP71/ ASTM D 445 11
Penetracija na 25°C, 0,1mm IP 50/ASTM D 217 265-295
Tačka kapanja, °C IP 396 180