Opis i primena

Shell Gadus S3 T220 2 je vrhunska višenamenska EP mast sa izuzetno dugim vekom trajanja i na povišenim temperaturama (nema curenja). Proizvedena je na bazi mineralnih baznih ulja i diuree kao ugušćivača. Nalazi široku primenu u proizvodnji čelika, papira, aluminijuma, hemijskoj industriji itd. Posebno se preporučuje kao EP mast za podmazivanje teško opterećenih kliznih, kugličnih i kotrljajućih ležajeva na visokim temperaturama, gde se traži produženi interval zamene.

Temperaturni opseg primene: -25°C do 150°C

Tipične karakteristike

Shell Gadus S3 T220 2 (stari naziv: Shell Stamina Grease EP 2)

Karakteristika Metoda Tipična vrednost
NLGI 2
Boja Svetlo braon
Tip sapuna Diurea
Tip baznog ulja Mineralno
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s IP71/ ASTM D 445 220
Kinematska viskoznost na 100°C, mm2/s IP71/ ASTM D 445 19
Penetracija na 25°C, 0,1mm IP 50/ASTM D 217 280