Shell Gadus S2 V220 AC 2 (stari naziv: Shell Alvania WR 2, Shell Alvania HD 2, Shell Retinax HD 2)

Opis i primena:

Shell Gadus S2 V220 AC 2 je visokokvalitetna višenamenska EP mast, na bazi mineralnih ulja visokog indeksa viskoznosti i ugušćivača: litijum-kalcijum sapuna. Odlikuje se odličnom oksidacionom i mehaničkom stabilnošću, efikasno štiti od korozije i habanja. Posebno je pogodna za podmazivanje ležajeva u uslovima visokih temperatura, velikih i udarnih opterećenja, velikih vibracija, u prisustvu vode. U transportnom sektoru se koristi za veliki broj namena, za podmazivanje ležajeva točkova, šasije, kod putničkih i komercijalnih vozila. Takođe se koriste za građevinsku mehanizaciju izloženu velikom kontaktu s vodom.

Temperaturni opseg primene: -20°C do 130°C (kratkotrajno do max. 140°C).

Shell Gadus S2 V220 AD 2 (stari naziv: Shell Alvania HDX, Shell Retinax HDX)

Opis i primena:

Shell Gadus S2 V220 AD 2 je visokokvalitetna mast za podmazivanje ležajeva koji rade u teškim uslovima. Proizvedena je od mineralnih baznih ulja visokog indeksa viskoznosti, ugušćivača – litijum-kalcijum sapuna i odabranih aditiva koji pružaju zaštitu od habanja, udarnih opterećenja, oksidacije, korozije i poboljšavaju prionljivost. Mast sadrži i čvrsto mazivo za podnošenje udarnih opterećenja.

Temperaturni opseg primene: -25°C do 120°C (kratkotrajno do max. 130°C).

Shell Gadus S4 V45 AC 00/000 (stari naziv: Shell Retinax Grease CSZ, Shell Ossagol V)

Opis i primena:

Shell Gadus S4 V45 AC 00/000 je višenamenska mast namenjena za primenu u centralnim sistemima za podmazivanje (kao što je centralno podmazivanje šasija kod kamiona i autobusa) i za pneumatske alate. Proizvedena je od duboko rafinisanih mineralnih baznih ulja i sintetičkih ulja, uz dodatak pažljivo balansiranog paketa aditiva koji pruža zaštitu u uslovima ekstremnih pritisaka i u prisustvu vode. Odlikuje se veoma dobrom pumpabilnošću.

Temperaturni opseg primene: -40°C do 120°C (kratkotrajno do max. 130°C).