Opis i primena

Shell Gadus S2 V220 AC 2 je visokokvalitetna višenamenska EP mast, na bazi mineralnih ulja visokog indeksa viskoznosti i ugušćivača: litijum-kalcijum sapuna. Odlikuje se odličnom oksidacionom i mehaničkom stabilnošću, efikasno štiti od korozije i habanja. Posebno je pogodna za podmazivanje ležajeva u uslovima visokih temperatura, velikih i udarnih opterećenja, velikih vibracija, u prisustvu vode. U transportnom sektoru se koristi za veliki broj namena, za podmazivanje ležajeva točkova, šasije, kod putničkih i komercijalnih vozila. Takođe se koriste za građevinsku mehanizaciju izloženu velikom kontaktu s vodom.

Temperaturni opseg primene: -20°C do 130°C (kratkotrajno do max. 140°C).

Specifikacije, preporuke i odobrenja

ASTM D 4950-08 LB

Tipične karakteristike

Shell Gadus S2 V220 AC 2 (stari naziv: Shell Alvania WR 2, Shell Alvania HD 2, Shell Retinax HD 2)

Karakteristika Metoda Tipična vrednost
NLGI 2
Boja Crvena
Tip sapuna Litijum-kalcijum
Tip baznog ulja Mineralno
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s IP71/ ASTM D 445 220
Kinematska viskoznost na 100°C, mm2/s IP71/ ASTM D 445 18
Penetracija na 25°C, 0,1mm IP 50/ASTM D 217 265-295
Tačka kapanja, °C IP 396 180