Hidraulična ulja visokih performansi i odlične otpornosti na starenje. Obezbeđuju produžene periode zamene ulja i omogućavaju izuzetnu pouzdanost rada sistema. Namenjena su zahtevnim hidrauličnim sistemima koji rade u naročito teškim uslovima eksploatacije. Mogu se koristiti u hidrauličnim sistemima alatnih mašina, vozila, poljoprivredne i terenske mehanizacije.

Nivo performansi, odobrenja

ISO 11158 (HM); ISO 6743-4: ISO-L-HM; DIN 51524-2 (HLP); DIN 51506 (VDL); Parker Denison HF-0, HF-2, HF-1; Eaton Vickers I-286-S, Eaton Vickers M-2950-S; Cincinnati Lamb P-68, P-69 i P-70; General Motors LS2 LH-04-1-00; Bosch-Rexroth RE 07075; Bosch-Rexroth RE 90220; ENGEL, SAE MS1004 tip HM; AIST (US Steel) 127, 126; SEB 181222 (HLP); AFNOR NF-E 48603 (HM)

Tipične karakteristike

Karakteristika Tipična vrednost
MOL Hydro HME 10 15 22 32 46 68 100 150
ISO gradacija viskoznosti 10 15 22 32 46 68 100 150
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 10,1 15,5 22,5 32,8 46,4 68,5 101,5 152
Gustina na 15°C, g/cm3 0,855 0,853 0,863 0,866 0,877 0,882 0,884 0,890
Tačka paljenja (COC), °C 170 185 200 210 225 235 245 250
Tačka stinjavanja, °C -33 -30 -36 -30 -30 -27 -18 -15