CUT-MAX D 960-4E – rezno ulje za provlačenje i teške mašinske obrade

CUT-MAX D 960-4E je proizveden od hidrotretiranog mineralnog baznog ulja sa vrlo niskim sadržajem aromata. Kombinacija polarnih, anti-habajućih i aditiva za podnošenje ekstremnih pritisaka obezbeđuje upotrebu ulja u uslovima velikih opterećenja. Upotrebom ovog ulja dobija se dobar kvalitet obrađenih površina. Sadrži aktivni sumpor i može da utiče na promenu boje obojenih metala. Ulje ne sadrži hlor.

CUT-MAX D 960-4E se koristi za provlačenje kod čelika i drugih legura sa zateznom čvrstoćom do 1400 N/mm2. Odlični rezultati se postižu i u operacijama urezivanja navoja, kao i na automatskim strugovima. Pokazuje odlične performanse u obradi legura nikla i drugih najteže obradljivih materijala.

Prednosti:

  • Povećana produktivnost – dug vek alata, manje otpada.
  • Smanjeni troškovi – ušteda energije.
  • Sigurna primena – poseduje odobrenja od proizvođača opreme (OEM).

Tipične karakteristike:

Karakteristika Metoda Tipična vrednost
Boja vizuelno

smeđe

Specifična težina na 20°C, kg/m3 ASTM D 4052

990

Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s ASTM D 7042

28

Tačka paljenja (COC), °C ASTM D 92

160

Tačka stinjavanja, °C ASTM D 97

-10

Korozija bakra ASTM D 130

4c