GARIA 404 M-10 – ulje za rezanje

GARIA 404 M-10 je proizvedena od hidrotretiranog mineralnog baznog ulja sa vrlo niskim sadržajem aromata. Kombinacija polarnih, anti-habajućih i aditiva za podnošenje ekstremnih pritisaka obezbeđuje upotrebu ulja u uslovima velikih opterećenja. Upotrebom ovog ulja se dobija dobar kvalitet obrađenih površina. Sadrži aktivni sumpor i može da utiče na promenu boje obojenih metala. Ulje ne sadrži cink i hlor.

GARIA 404 M-10 je klasično ulje za duboko bušenje materijala srednje do visoke zatezne čvrstoće. Takođe se koristi u operacijama brušenja sa keramičkim i CBN tocilima, za unutrašnje brušenje npr. zglobova spona i spoljašnje brušenje npr. vratila ventila od nimonika.

Odobreno od strane TBT.

Prednosti:

  • Povećana produktivnost – velika brzina obrade
  • Smanjeni troškovi – dug vek ulja
  • Sigurna primena – odličan EHS profil (uticaj na zdravlje, bezbednost i životnu sredinu)

Tipične karakteristike:

Karakteristika Metoda

Tipična vrednost

Boja vizuelno

Žuta

Specifična težina na 20°C, kg/m3 ASTM D 4052

870

Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s ASTM D 7042

10

Tačka paljenja (COC), °C ASTM D 92

165

Tačka stinjavanja, °C ASTM D 97

-16

Korozija bakra ASTM D 130

4b