GARIA 405 M-32 – ulje za rezanje

GARIA 405 M-32 je proizvedena od hidrotretiranog mineralnog baznog ulja sa vrlo niskim sadržajem aromata. Kombinacija polarnih, anti-habajućih i aditiva za podnošenje ekstremnih pritisaka obezbeđuje upotrebu ulja u uslovima velikih opterećenja. Upotrebom ovog ulja dobija se dobar kvalitet obrađenih površina. Sadrži aktivni sumpor i može da utiče na promenu boje obojenih metala. Ulje ne sadrži cink i hlor.

GARIA 405 M-32 je klasično ulje za univerzalne mašinske obrade, kao što su struganje, bušenje, rezanje zupčanika, gde je obradni materijal čelik niske do srednje zatezne čvrstoće ili legure aluminijuma ili magnezijuma. Takođe je pogodna za brušenje gde se zahteva viša viskoznost maziva, npr. za brušenje navoja.

Prednosti:

  • Povećana produktivnost – velika brzina obrade
  • Povećana produktivnost – dug vek alata
  • Smanjeni troškovi – ušteda energije

Tipične karakteristike:

Karakteristika Metoda

Tipična vrednost

Boja vizuelno

Žuta

Specifična težina na 20°C, kg/m3 ASTM D 4052

870

Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s ASTM D 7042

32

Tačka paljenja (COC), °C ASTM D 92

200

Tačka stinjavanja, °C ASTM D 97

-12

Korozija bakra ASTM D 130

4a