GARIA 601 M-12ulje za rezanje

GARIA 601 M-12 je proizvedena od hidrotretiranog mineralnog baznog ulja sa vrlo niskim sadržajem aromata. Kombinacija polarnih, anti-habajućih i aditiva za podnošenje ekstremnih pritisaka obezbeđuje upotrebu ulja u uslovima velikih opterećenja. Upotrebom ovog ulja dobija se dobar kvalitet obrađenih površina. Sadrži aktivni sumpor i može da utiče na promenu boje obojenih metala. Ulje ne sadrži cink i hlor.

GARIA 601 M-12 se preporučuje za obradu visoko legiranih čelika, nerđajućih čelika, čelika za upotrebu kod povišenih temperatura ili austenitnih čelika i legura aluminijuma i magnezijuma. Daje odlične rezultate u mnogim teškim operacijama obrade, kao što su duboko bušenje, urezivanje navoja, rezanje i brijanje zupčanika.

Odobreno od strane Kay’s Engineering (Eldorado machines) za duboko bušenje specijalnim burgijama (gun drilling).

Prednosti:

  • Povećana produktivnost – velika brzina obrade
  • Povećana produktivnost – dug vek alata
  • Smanjeni troškovi – ušteda energije
  • Sigurna primena – poseduje odobrenja proizvođača opreme

Tipične karakteristike:

Karakteristika Metoda

Tipična vrednost

Boja vizuelno

smeđa

Specifična težina na 20°C, kg/m3 ASTM D 4052

880

Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s ASTM D 7042

12

Tačka paljenja (COC), °C ASTM D 92

165

Tačka stinjavanja, °C ASTM D 97

-12

Korozija bakra ASTM D 130

4c