GARIA SL 601– ulje za MQL (Minimum Quantity Lubrication) podmazivanje

GARIA SL 601 je proizvedena od sintetskih estara iz obnovljivih izvora. Zahvaljujući maloj količini nezasićenih masnih kiselina, proizvod poseduje visoku hidrolitičku i oksidacionu stabilnost. Kompatibilan je sa dvo-komponentnim bojama i zaptivnim materijalima, koji se koriste za biorazgradiva hidraulična ulja, tipa HEES. Ne sadrži hlor i mineralna ulja. Sadrži aditive za zaštitu od ekstremnih pritisaka.

GARIA SL 601 se koristi u opštim primenama MQL, kao što su testerisanje, bušenje ili urezivanje navoja. Poseduje odlična svojstva podmazivanja i produžava vek alata. Takođe se može koristiti i za pojedine procese obrade plastičnim deformisanjem.

Prednosti:

  • Povećana produktivnost – velika brzina obrade
  • Povećana produktivnost – dug vek alata
  • Smanjeni troškovi – čistije mašine
  • Bezbedna primena – visok EHS standard

Tipične karakteristike:

Karakteristika Metoda

Tipična vrednost

Boja vizuelno

žuta

Specifična težina na 20°C, kg/m3 ASTM D 4052

930

Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s ASTM D 7042

50

Tačka paljenja (COC), °C ASTM D 92

240

Tačka stinjavanja, °C ASTM D 97

-27

Korozija bakra ASTM D 130

4a