MACRON 400 M-22, 32, 46 – ulje za rezanje, hidraulično i mazivo ulje

MACRON 400 M ulja su proizvedena od hidrotretiranog mineralnog baznog ulja sa vrlo niskim sadržajem aromata. Kombinacija polarnih, anti-habajućih i aditiva za podnošenje ekstremnih pritisaka obezbeđuje upotrebu ulja u uslovima velikih opterećenja. Upotrebom ovih ulja dobija se dobar kvalitet obrađenih površina. Ne sadrže cink, hlor i aktivni sumpor.

MACRON 400 M su ulja za rezanje visokih performansi koja se koriste za obradu nisko i srednje legiranih čelika, aluminijuma i obojenih metala.

To su višenamenska ulje koja imaju karakteristike ulja za rezanje, ali i karakteristike hidrauličnog ulja prema DIN 51524-2 (HLP) i reduktorskog ulja prema DIN 51517-3 (CLP)-za gradacije viskoznosti 32 i 46. Brzo izdvajaju vazduh, ne pene i nisu agresivna za boje na alatnim mašinama.

Prednosti:

  • Povećana produktivnost – smanjeni zastoji u radu
  • Povećana produktivnost– dug vek ulja
  • Bezbedno rukovanje – čista radna sredina

Tipične karakteristike:

Karakteristika Metoda

Tipična vrednost

ISO VG

22

32

46

Boja vizuelno

žuta

žuta

žuta

Specifična težina na 20°C, kg/m3 ASTM D 4052

860

870

870

Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s ASTM D 7042

22

32

46

Tačka paljenja (COC), °C ASTM D 92

200

220

230

Tačka stinjavanja, °C ASTM D 97

-21

-21

-18

Korozija bakra ASTM D 130

1a

1a

1a