DROMUS B – emulgujuće sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala

DROMUS B je konvencionalno formulisano emulziono ulje za laku do srednje tešku obradu metala. Veoma visok sadržaj mineralnog ulja gradi bogatu mlečnu emulziju.

DROMUS B je namenjen za laku do srednje tešku mašinsku obradu raznih vrsta metala, uključujući čelik i obojene metale.

Proizvod se može koristiti sa vodom širokog opsega tvrdoće i odlikuje se odličnim deterdžentnim osobinama i karakteristikama kvašenja, što obezbeđuje čistiju radnu sredinu.

Prednosti:

  • Bogata mlečna emulzija – obezbeđuje dobru zaštitu od korozije obrađenih delova i mašina.
  • Odlične deterdžentne karakteristike – čistiji delovi, alati i radna sredina.
  • Laka priprema emulzije – stabilna emulzija sa vodom širokog opsega tvrdoće.
  • Dobra zaštita od korozije – manje škarta i manji troškovi održavanja.
  • Veoma mala sklonost ka penušanju – dizajnirano za visoke pritiske i velike protoke i u mekoj i u tvrdoj vodi.
  • Ne sadrži bor, formaldehid, hlor, fenol ni sekundarne amine – odličan EHS profil (zdravlje, bezbednost i zaštita životne sredine).

Tipične karakteristike:

 

Karakteristika Tipična vrednost
Izgled koncentrata Blago zamućeno braon ulje
Specifična težina na 20°C 0,89
Faktor refraktrometra 1
Izgled emulzije Mlečno belo
pH u upotrebi 8,5-8,8