HOCUT BIO 5500 – emulgujuće sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala

HOCUT BIO 5500 je emulgujući proizvod sa odličnim mazivim svojstvima. Izuzetno je blag za operatere. Formula blagog mirisa, bez opasnih komponenata, bez bora, amina i formaldehida, prijatna za korišćenje. Preporučuje se za teške mašinske obrade različitih vrsta čelika i SL. Slabo alkalna formula koja ne ostavlja fleke čini ga pogodnim za obradu osetljivog aluminijuma i obojenih metala.

Proizvod je razvijen za korišćenje sa vodom visoke tvrdoće, u mašinama sa individualnim rezervoarom. Obično se ne preporučuje za velike centralne sisteme.

Prednosti:

  • Slabo alkalna formula – prijatnije za operatere, manja opasnost pri korišćenju
  • Odlična svojstva podmazivanja – pažljivo izbalansirana formulacija na bazi mineralnih ulja i polarnih aditiva produžava vek alata
  • Ne sadrži bor – nema klasifikacije kao SVHC prema REACH regulative
  • Ne sadrži formaldehid – ne sadrži biocide koji izazivaju senzibilizaciju
  • Odlična deterdžentna svojstva – čistiji delovi, alati i radna sredina
  • Ne sadrži bor, amine, formaldehid, hlor – odličan EHS profil (uticaj na zdravlje, bezbednost i životnu sredinu)

Tipične karakteristike:

Karakteristika Tipična vrednost
Izgled koncentrata smeđe ulje
Specifična težina na 20°C 0,98
Faktor refrakcije 1
Izgled emulzije mlečna bela
pH u upotrebi 8,7-9,1