SITALA AY 402.01 – emulgujuće sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala

SITALA AY 402.01 je emulgujuće sredstvo za hlađenje i podmazivanje, koje gradi stabilne makroemulzije, formulisana sa visokokvalitetnim mineralnim uljima i polarnim aditivima koji poboljšavaju mazivost.

Radna emulzija ima nizak pH, što je čini izuzetno prijatnom za radnike. Ne ostavlja fleke, ima nizak pH, slabo je alkalna i namenjena je specijalno za obradu obojenih metala.

Proizvod je namenjen za upotrebu sa vodom niske do srednje tvrdoće u mašinama sa individualnim rezervoarom. Obično se ne koristi u velikim centralnim sistemima.

Prednosti:

  • Formulacija kompatibilna sa obojenim metalima – ne ostavlja fleke
  • Sprečava stvaranje sapuna bakra – nema promene boje emulzije i nakupljanja ostataka od sapuna bakra na mašinama
  • Slabo alkalna formula – prijatna za operatere, manja opasnost pri korišćenju
  • Nisko penušanje – idealno za visoke brzine i pritiske, u vodi niske do srednje tvrdoće
  • Odlična deterdžentna svojstva – čistiji delovi, alati i radna sredina
  • Ne sadrži bor – ne klasifikuje se kao SVHC prema REACH regulativi
  • Ne sadrži bor, formaldehid, amine i hlor – odličan EHS profil (uticaj na zdravlje, bezbednost i životnu sredinu)

Tipične karakteristike:

Karakteristika Tipična vrednost
Izgled koncentrata smeđe ulje
Specifična težina na 20°C 0,93
Faktor refraktometra 0,9
Izgled emulzije mlečno bela
pH u upotrebi 8,4-8,8