GUM SOLVENT GSC sadrži smešu rastvarača koji rastvaraju i disperguju taloge nastale oksidacijom mineralnih ulja – lakove i muljne taloge. Svi proizvodi koji sadrže mineralna ulja su podložni oksidaciji, koja vodi ka stvaranju taloga, površinskih lakova, muljnih taloga i korozivnih organskih kiselina. Ukoliko se proizvodi oksidacije ostave u sistemu, izazvaće smanjenje performansi hidrauličnih i drugih sistema i uticaće na ubrzavanje degradacije/starenja svežeg hidrauličnog i drugih mazivih ulja.

Prednosti:

  • efikasno rastvara taloge, lakove i slične naslage
  • zadržava performanse hidrauličnih ili drugih uljnih sistema
  • nakon upotrebe pomaže produžavanju radnog veka svežeg hidrauličnog ili drugog dodatog mazivog ulja
  • jednostavan za primenu
  • nema potrebe za skupim prekidima rada

Tipične karakteristike:

Karakteristika Tipična vrednost
Izgled žuta tečnost
Specifična težina 0,87
Tačka paljenja, °C >100