HOUGHTO-CLEAN 530 je sredstvo za čišćenje na bazi rastvarača, visoke čistoće, koje relativno sporo isparava. Formulisan za ručno čišćenje i pranje potapanjem, kao alternativa sredstvima za čišćenje na bazi halogenovanih i drugih rastvarača, koja su opasna za okolinu i korisnike. Ovaj proizvod se može koristiti i u opremi u kojoj se koriste zagrejani zapaljivi rastvarači u procesu pseudo-parnog odmašćivanja. HOUGHTO-CLEAN 530 je formulisan za uklanjanje nisko viskoznih ulja, masti, voskova i sličnih zaprljanja sa čelika i obojenih metala, kompozitnih materijala otpornih na rastvarače, plastike i elastomera.

Prednosti:

  • formulacija koja obezbeđuje savršenu čistoću tretiranih površina
  • formulacija visoke čistoće za ravnomerno sušenje
  • blagog mirisa
  • prijatniji za korisnike
  • kompatibilan sa raznim vrstama materijala

Tipične karakteristike:

Karakteristika Tipična vrednost
Izgled bistra bezbojna tečnost
Specifična težina 0,77
Tačka paljenja, °C 58-60