FENELLA FLUID F 3809 G je fluid na bazi vode sa veoma visokim sadržajem grafita, koji se može koristiti za toplo i vruće kovanje, kao grafitni pred-premaz metalnih šipki, kao premaz za kalupe za odvajanje izlivenih komada od čelika i obojenih metala. Velike čestice prirodnog grafita obezbeđuju ujednačen gladak premaz sa dobrim svojstvima podmazivanja, bez ljuspanja i lako odvajanje obratka na visokim temperaturama. FENELLA FLUID F 3809 G se koristi u mehaničkim i hidrauličnim presama za kovanje, uključujući veoma teške obrade ekstrudiranjem za dobijanje složenih komada, ekstrudiranje i savijanje čeličnih cevi. Takođe se koristi kao pred-premaz za metalne šipke za vruće i toplo kovanje. U operacijama livenja, FENELLA FLUID F 3809 G formira gladak film na kalupu sa superiornim osobinama odvajanja i podmazivanja.

FENELLA FLUID F 3809 G se koristi u obliku u kome je isporučen ili razblažen vodom, a nanosi se sprejom, ručno ili automatski. Kada su u pitanju visoke koncentracije ili kada se koristi kao agens za odvajanje od kalupa, može se nanositi četkom ili krpom.

Preporuka za upotrebu:

Srednje do lake operacije kovanja: 4-6%

Teške operacije kovanja i ekstrudiranje: 10-50%

Pred-premazi: 25-100%

Livenje u kalupima: 3-30%

Prednosti:

  • Smanjuje troškove i povećava produktivnost – ekonomičan proizvod, odlična svojstva podmazivanja, smanjuje habanje i oštećenje kalupa, poboljšava tečenje metala u kalupima u operacijama vrućeg kovanja do 500° Kada se koristi kao pred-premaz poboljšava kretanje delova kroz indukcione peći, smanjuje stvaranje tvrdih naslaga na površini, poboljšava osobine deformisanja u početnoj fazi kovanja.
  • Smanjuje broj potrebnih proizvoda – pogodan za veći broj metala i primena.
  • Jednostavan za upotrebu – stabilna grafitna disperzija, može se koristiti u obliku u kome je isporučena ili se razblažiti vodom.
  • Bezbedan za operatere i životnu sredinu – ne sadrži amonijak i mineralno ulje. U poređenju sa sredstvima na bazi ulja, nema opasnosti od dimljenja, paljenja ili eksplozije, nema rizika od pucanja kalupa i brzog habanja, a higijenski uslovi rada su značajno bolji. Zaštitni film obezbeđuje dobro tečenje metala tokom deformacije na visokim temperaturama, bez stvaranja rezidualnih filmova na kalupu.

Tipične karakteristike:

Karakteristika Metoda Tipična vrednost
Boja vizuelno Crna tečnost
Specifična težina na 20°C ASTM D 1475 1,235
pH DIN EN ISO 10523 8,5
Viskoznost BK-20°C (S05-20o/min) mPas STC 10.0.0-29 5400