Osnovana 1989. godine sa sedištem u Salemu (Virdžinija), kompanija Qualichem se bavi razvojem i proizvodnjom hemikalija za tretman vode i sredstava za obradu metala. Divizija koja se bavi sredstvima za obradu metala posvećena je formulisanju i razvoju fluida “sledeće generacije”: fluida za rezanje i brušenje, čistih ulja, sredstava za zaštitu od korozije i sredstava za čišćenje i odmašćivanje.

Qualichem posluje u skladu sa zahtevima ISO 9001:2015 i ne samo to. Qualichem je kompanija koja ne ispušta štetan otpad u životnu sredinu, što je svrstava u tzv. “zero discharge” postrojenja.

Qualichem sredstva za obradu metala ruše paradigme o tradicionalnoj tehnologiji u ovoj oblasti. Snažna orijentisanost na zdravlje i bezbednost zahtevaju inovativna, netradicionalna hemijska rešenja, koja moraju takođe zadovoljiti i sve složenije zahteve u oblasti savremene mašinske obrade. Visoki pritisci, velike brzine, u sprezi sa sve teže obradivim legurama su podstrek za Qualichem da se održi kao jedna od kompanija sa najbržim razvojem u sektoru proizvodnje sredstava za obradu metala. Cilj kompanije je da proizvede paletu proizvoda koji će korisnicima omogućiti da povećaju proizvodnju i smanje troškove.

“Qualichem definiše novu generaciju sredstava za obradu metala”.

Detaljnije: https://www.qualichem.com/