Repsol će biti kompanija sa “Neto nula emisije” do 2050. godine

U skladu s opredeljenjem za održivost, Repsol ima za cilj postizanje neto nulte emisije do 2050. godine, što ga čini prvom naftnom i gasnom kompanijom na svetu koja je preuzela ovaj ambiciozni cilj. Istovremeno, Repsol predstavlja plan dekarbonizacije s intermedijarnim ciljevima za period od 2020. do 2040. godine.

“Mi smo prva kompanija koja se obavezala da će do 2050. godine postati kompanija sa neto nultom emisijom, u skladu sa ciljevima postavljenim Pariskim sporazumom (sporazum za borbu protiv klimatskih promena) i ciljevima UN za održivi razvoj. Uvereni smo da moramo postaviti ambiciozne ciljeve u borbi protiv klimatskih promena. Verujemo da je sada pravo vreme za Repsol. Radimo to sa dubokim uverenjem da ulažemo u budućnost i hvatamo se u koštac sa najvećim izazovima koji stoje pred nama, uz jasnu strategiju, što će nam omogućiti da ih pretvorimo u mogućnosti.”

Josu Jon Imaz, Repsol CEO

Pročitaj više..