HOUGHTO-SAFE 620 E – teško zapaljivi hidraulični fluid (ISO 6743-4 tip HFC – voda glikol)

HOUGHTO-SAFE 620 E je sintetički hidraulični fluid vrhunskog kvaliteta, na bazi vode. U velikoj meri smanjuje rizike u slučajevima kada se hidraulična oprema nalazi u blizini otvorenog plamena, vrućih površina ili rastopljenih metala. Posebno je pogodan za hidraulične sisteme kod kojih se zahteva dobar balans između nezapaljivosti i dobrog podmazivanja.
HOUGHTO-SAFE 620 E je u proteklih 50 godina postao globalna referenca za fluid koji se koristi u proizvodnji čelika i aluminijuma, livenja pod pritiskom, u proizvodnji stakla, polimera i drugim industrijskim procesima sa visokim rizikom od požara.

HYDROCOR GS 460 NH – koncentrat za teško zapaljivi hidraulični fluid (tip HFAs – 95/5 sintetički)

HYDROCOR GS 460 NH je potpuno rastvorljiv koncentrat sintetičkih aditiva. Kada se koristi u koncentraciji 1-5% u vodi, pruža osnovnu zaštitu od korozije i napada mikroorganizama u hidrauličnim sistemima sa vodom. Pogodan je za hidraulične sisteme sa vodom, koji rade u uslovima ekstremnog rizika od požara.
HYDROCOR GS 460 NH ima dugu istoriju pokazanih odličnih performansi u podgradnim sistemima u rudnicima uglja.
Takođe je pogodan za upotrebu u drugim hidrauličnim sistemima sa vodom, koji se koriste u npr. oblikovanju ekstrudiranjem, proizvodnji iverice, presama i hidroformingu.