MOL TO 35K
Neinhibirano izolaciono ulje
MOL TO 35K je neinhibirano transformatorsko ulje. Poseduje odlične dielektrične osobine i izraženu sposobnost odvođenja toplote. Poseduje normalnu oksidacionu stabilnost, dobru viskoznost na niskim temperaturama i nisku tačku stinjavanja. Obezbeđuje visoku otpornost na probojni napon i nizak dielektrični gubitak. Kompatibilno je sa materijalima koji se uobičajeno koriste u proizvodnji transformatora i nije korozivno.
Preporučuje se prvenstveno za korišćenje u transformatorima male i srednje snage, kao izolator i fluid za hlađenje. Ne sadrži PCB, PCT ili furane.
MOL TO 40A
Inhibirano izolaciono ulje
MOL TO 40A je inhibirano transformatorsko ulje sa odličnim dielektričnim osobinama. Obezbeđuje visoku otpornost na probojni napon, nizak dielektrični gubitak i izvrsnu otpornost na koroziju obezbeđujući duži servisni period. Pogodno je za izolaciju i hlađenje visokonaponskih transformatora, prekidača strujnog kola i uljnih sklopki. Kompatibilno je sa materijalima koji se uobičajeno koriste u proizvodnji transformatora i nije korozivno. Ispunjava i osnovne i nove industrijske testove korozije na bakar.
S obzirom na svoje osobine pogodno je kao servisno ulje za remont transformatora. Ne sadrži PCB, PCT ili furane.
MOL TO 40A Extra
Inhibirano izolaciono ulje
MOL TO 40A Extra je inhibirano transformatorsko ulje sa odličnim dielektričnim osobinama. Obezbeđuje visoku otpornost na probojni napon, nizak dielektrični gubitak i izvrsnu otpornost na koroziju obezbeđujući duži servisni period. Pogodno je za izolaciju i hlađenje visokonaponskih transformatora, prekidača strujnog kola i uljnih sklopki.
Ispunjava i osnovne i nove industrijske testove korozije na bakar.
Ne sadrži PCB, PCT ili furane.