MOL ULTRANS SYNT WS
MOL ULTRANS SYNT WS su vodorastvorljiva sintetička ulja na bazi polialkilen glikola za podmazivanje industrijskih reduktora. Visoka termička stabilnost omogućava upotrebu na temperaturama preko 200°C. Posebno su pogodna za podmazivanje pogonskih reduktora sa čeonim,kosim (helikoidnim), koničnim ozubljenjem, planetarnih i pužnih reduktora. Mogu se koristiti za podmazivanje rotacionih i klipnih kompresora, lanaca transportera i peći.
Omogućavaju produženi servisni period. Nude odličnu zaštitu od habanja i mikropitinga. Nisu kompatibilna sa mineralnim uljima i sintetičkim uljima na bazi ugljovodonika.
MOL ULTRANS SYNT
MOL ULTRANS SYNT su vodorastvorljiva sintetička ulja na bazi polialkilen glikola za podmazivanje industrijskih reduktora. Visoka termička stabilnost omogućava upotrebu na temperaturama preko 200°C. Posebno su pogodna za podmazivanje pogonskih reduktora sa čeonim, kosim (helikoidnim), koničnim ozubljenjem, planetarnih i pužnih reduktora. Mogu se koristiti za podmazivanje rotacionih i klipnih kompresora, lanaca transportera i peći.
Omogućavaju produženi servisni period. Nude odličnu zaštitu od habanja i mikropitinga. Nisu kompatibilna sa mineralnim uljima i sintetičkim uljima na bazi ugljovodonika.
MOL ULTRANS SYNT HC
MOL ULTRANS SYNT HC su industrijsko sintetička ulja premijum kvaliteta na PAO (polialfaolefin) bazi za skoro sve tipove industrijskih zupčastih prenosnika, posebno onih koji konstantno rade na temperaturi do 120°C ili koji su izloženi veoma niskim temperaturama do -30°C ili teškim uslovima kao što su rad sa teškim teretom ili na malim brzinama.
Reduktorska ulja vrhunskog kvaliteta sa EP aditivima za podmazivanje svih vrsta industrijskih pogona, čak i onih koji sadrže obojene metale. Posebno su namenjena za opremu koja radi pod visokim opterećenjem, naročito pod velikim smicajnim opterećenjem i visokom temeperaturom.
Pruža izvanrednu zaštitu od habanja i produženi životni vek, smanjuje koroziju i sprečava mikropiting.
MOL ULTRANS EP
Reduktorska EP ulja superiornog kvaliteta za podmazivanje svih tipova industrijskih reduktora, čak i onih koji sadrže obojene metale. Posebno su prilagođena opremi izloženoj velikom opterećenju, velikim smicajnim opterećenjima i visokoj radnoj temperaturi. Pogodno je za cirkulacione sisteme podmazivanja, podmazivanje prskanjem i uljnom maglom. Nude izvanrednu zaštitu od habanja i produžavaju radni vek opreme, minimiziraju koroziju i sprečavaju mikropiting.
MOL TRANSOL
Opštenamenska ulja za podmazivanje industrijskih reduktora. Obezbeđuju izvanrednu zaštitu od habanja srednje i teškoopterećenih reduktora, spečavaju koroziju i stvaranje pitinga.
MOL Food Gear – za reduktore u prehrambenoj industriji
Reduktorsko sintetičko ulje za prehrambenu industriju za slučajne kontakte sa hranom registrovano kao NSF H1. Preporučeno za sve tipove prenosnika (pužne,s a ravnim zupčanicima, sa spiralnim konusnim zupčanicima itd.), koji rade u normalnim i teškim uslovima.
Nudi vrhunsku kontrolu u slučaju podmazivanja rasprskavanjem (uljna magla), a zbog toga se može koristiti i u podmazivanju prenosnika ili lanaca (pločastih transportnih traka).
Zahvaljujući svojoj sintetičkoj osnovi može se primenjivati i u teškim uslovima rada.