Tip goriva Proizvod Prednosti ISO gradacija viskoznosti Specifikacije i odobrenja
Prirodni gas ili blago kiseli gas Shell Mysella S5 N
  • Produženi vek izmene ulja
  • Izuzetna zaštita od depozita i korozije
40, 15W-40 Zadovoljava zahteve za Caterpillar stacionarne gasne motore. Odobreno od Cummins (QSV 81G/91G, QSK 60G); GE-Jenbacher (Series 2, 3, 4 Fuel Class A and CAT, Series 6 (Version E&F) Fuel Class A and CAT); Guascor (FGLD, SFGLD); MAN (3271-2); MTU (MLT 5074, A001061/29E (Category 1), Onsite Energy Series 400 i 4000); MWM-Deutz (TR 0199-99-2105); MDE Dezentrale Energiesysteme (sas prirodnim usisavanjem 28xx, 30xx (D/M), turbošaržirani 28xx 30xx (T/L/Z)); MAK (GCM 34); Rolls-Royce (KG-1, KG-2, KG-3, KG-4, BV-G); Tedom (motor na prirodni gas); Wärtsilä (34SG, 32DF, 50DF, 25SG, 28SG, 175SG, 220SG); i Waukesha (cogen and 220 GL(pipeline quality natural gas))
Prirodni ili kiseli gas, uključujući biogas, kanalizacioni gas Shell Mysella S5 S
  • Produženi vek izmene ulja
  • Izuzetna zaštita od kiselog gasa
40 Zadovoljava zahteve Caterpillar

U toku proces za dobijanje odobrenja za sledeće motore: GE-Jenbacher (Serija 2, 3 klasa goriva B i C i CAT); MAN B&W Diesel (natural gas, landfill gas/digester gas/biogas gas engines, and dual fuel (pilot diesel)); MAN: 3271-4; MDE Dezentrale Energiesysteme (sa prirodnim usisavanjem 28xx, 30xx (D/M), turbošaržirani 28xx 30xx (T/L/Z)); Mitsubishi Heavy Industries; Rolls-Royce (KG-1, KG-2, KG-3 (biogas operation)); Wärtsilä (CR26); i Waukesha (cogen application (pipeline quality natural gas)).

Prirodni gas ili blago kiseli gas Shell Mysella S3 N
  • Pouzdana zaštita
  • Nizak sadržaj pepela za 4T motore
40, 30 Zadovoljava zahteve za Caterpillar stacionarne gasne motore i Waukesha

Odobreno od: GE-Jenbacher (Serija 2, 3, 4 klasa goriva A i CAT, Serija 6 (Verzija E&F) klasa goriva A i CAT); MAN (natural gas, landfill gas/ digester gas/biogas gas engines), dual fuel (pilot diesel); MTU (MLT 5074, A001061/29E (Category 1), Onsite Energy Series 400 and 4000); MWMDeutz (TR 0199-99-2105); MDE Dezentrale Energiesysteme (28xx, 30xx); MAK (GCM 34); Nuovo Pignone (reciprocating compressor service Class A); Perkins (4000 series); Rolls-Royce (KG-1, KG-2, KG-3); Wärtsilä (34SG, 32DF, 50DF, 25SG, 28SG, 175SG, 220SG, 180SG, QSW, UD 24 S4G, UD 30S4G); and Waukesha: 220 GL (pipeline quality natural gas)

Prirodni gas ili kiseli gas Shell Mysella S3 S
  • Izuzetna zaštita
  • Ulje sa srednjim sadržajem pepela za 4T motore

 

40 Odobreno od: GE-Jenbacher (Serija 2, 3 klasa goriva B i C i CAT); MAN B&W Diesel (natural gas, landfill gas/digester gas/biogas gas engines, dual fuel (pilot diesel)); MAN (3271-4); MDE Dezentrale Energiesysteme (sa prirodnim usisavanjem 28xx, 30 xx (D/M), turbošaržirani 28xx 30xx (T/L/Z); Mitsubishi Heavy Industries; Rolls-Royce (KG-1, KG-2, KG-3 (biogas operation)); Waukesha (cogen application (pipeline quality natural gas)); i Wärtsilä (CR26)

Shell Mysella S3 N 40 (stari naziv: Shell Mysella LA)
Shell Mysella S3 N 40 je visokokvalitetno ulje sa niskim sadržajem pepela, namenjeno za četvorotaktne motore koji koriste prirodni gas kao gorivo. Zadovoljava stroge savremene zahteve u pogledu ograničenja emisije NOx. Odlikuje se visokom otpornošću na oksidaciju i nitraciju , na povećanje viskoznosti tokom eksploatacije i stvaranje nepoželjnih kiselih produkata.
Shell Mysella S3 S 40 (stari naziv: Shell Mysella MA)
Shell Mysella S3 S 40 je ulje visokih performansi, sa srednjim sadržajem pepela, namenjeno za podmazivanje stacionarnih četvorotaktnih gasnih motora, koji kao gorivo koriste kisele gasove kao što su: gas sa otpada, biogas ili kanalizacioni gas. Takođe se može koristiti i za motore kod kojih se tradicionalno zahteva ulje sa srednjim sadržajem pepela za zaštitu sedišta ventila. Shell Mysella S3 S 40 zadovoljava stroge zahteve ograničenja emisije NOx za novu generaciju stacionarnih gasnih motora.
  Shell Mysella S5 N 40 (stari naziv: Shell Mysella XL)
Shell Mysella S5 N 40 je ulje visokih performansi namenjeno za podmazivanje četvorotaktnih stacionarnih gasnih motora, kod kojih se zahteva ulje sa niskim sadržajem pepela. Shell Mysella S5 N 40 zadovoljava stroge zahteve ograničenja emisije NOx za novu generaciju stacionarnih gasnih motora.
Specijalno je razvijena da pruži produženi period zamene ulja u gasnim motorima koji koriste prirodni gas i to u uslovima gde je period zamene ulja ograničavajući faktor.
  Shell Mysella S5 S 40
Shell Mysella S5 S je ulje za stacionarne gasne motore premijum kvaliteta, formulisano za primenu u motorima koji kao gorivo koriste “kisele” gasove, kao što su biogas, kanalizacioni gas i gas sa otpada. Specijalno je razvijena da obezbedi produženi period izmene ulja u motorima koji koriste kao gorivo kiseli gas. Formulisana je tako da obezbedi zaštitu od korozije i oksidacije i u prisustvu sumporne i halogenih kiselina, koje su često sastavni deo kiselog gasa. Zahvaljujući niskom sadržaju pepela, Shell Mysella S5 S svodi na najmanju moguću meru stvaranje naslaga u komorama za sagorevanje.