Shell Gadus S3 T220 2 (stari naziv: Shell Stamina Grease EP 2)

Opis i primena:

Shell Gadus S3 T220 2 je vrhunska višenamenska EP mast sa izuzetno dugim vekom trajanja i na povišenim temperaturama (nema curenja). Proizvedena je na bazi mineralnih baznih ulja i diuree kao ugušćivača. Nalazi široku primenu u proizvodnji čelika, papira, aluminijuma, hemijskoj industriji itd. Posebno se preporučuje kao EP mast za podmazivanje teško opterećenih kliznih, kugličnih i kotrljajućih ležajeva na visokim temperaturama, gde se traži produženi interval zamene.

Temperaturni opseg primene: -25°C do 150°C

Shell Gadus S3 T460 1.5 (stari naziv: Shell Stamina Grease 0511)

Opis i primena:

Shell Gadus S3 T460 1.5 je vrhunska EP mast za primenu na visokim temperaturama. Proizevedena je od mineralnih baznih ulja i specijalnog ugušćivača – diuree. Ovo je mast stabilna na smicanje na visokim temperaturama, koja pruža izvanrednu zaštitu od habanja i u uslovima ekstremnih pritisaka. Preporučuje se za podmazivanje teško opterećenih ležajeva malih do srednjih brzina.

Temperaturni opseg primene: -10°C do 150°C (kratkotrajno do 180°C)

Shell Gadus S5 T460 1.5 (stari naziv: Shell Stamina Grease HDS)

Opis i primena:

Shell Gadus S5 T460 1.5 je vrhunska sintetička EP mast za primenu na visokim temperaturama i pri velikim opterećenjima, dugog radnog veka. Proizvedena od sintetičkih baznih ulja i diuree kao ugušćivača, odlikuje se izvanrednim antioksidacionim karakteristikama, u isto vreme pružajući odličnu zaštitu od habanja i korozije. Namenjena je za podmazivanje teško opterećenih ležajeva malih brzina, u industriji: čelika, cementa, papira, u hemijskoj industriji, rudarstvu itd.

Temperaturni opseg primene: -10°C do 150°C (kratkotrajno do 180°C)