MOL Hydro HME
Hidraulična ulja visokih performansi i odlične otpornosti na starenje. Obezbeđuju produžene periode zamene ulja i omogućavaju izuzetnu pouzdanost rada sistema. Namenjena su zahtevnim hidrauličnim sistemima koji rade u naročito teškim uslovima eksploatacije. Mogu se koristiti u hidrauličnim sistemima alatnih mašina, vozila, poljoprivredne i terenske mehanizacije.
MOL Hydro HM
Hidraulična ulja za hidrostatičke transmisione sisteme izložene normalnim termičkim i mehaničkim opterećenjima. Poseduju dobru oksidacionu stabilnost i pružaju pouzdanu zaštitu od habanja. Smanjuju stvaranje naslaga i štite hidraulični sistem od korozije. Mogu se koristiti u hidrauličnim sistemima alatnih mašina, industrijske, poljoprivredne i terenske mehanizacije i vozila.
MOL Hydro HV
Multigradna hidraulična ulja visokih performansi. Poseduju dobru stabilnost na smicanje i jedinstvene temperaturno-viskozitetne karakteristike radi omogućavanja pouzdanog rada kako na niskim tako i na visokim temperaturama. Primenjuju se za hidrauličnu opremu na otvorenom, izloženu velikim temperaturnim i mehaničkim opterećenjima, kao i za industrijske i hidraulične sisteme u vozilima koji rade u širokom temperaturnom opsegu.
Obezbeđuju superiornu zaštitu od habanja i dug operativni vek opreme. Poseduju dobru filtrabilnost.