MOL COMPRESSOL RS
Sintetička kompresorska ulja visokih perfomansi za podmazivanje svih tipova vijčanih i rotacionih kompresora koji su potopljeni u ulju, kao i za klipne kompresore koji rade pod veoma teškim uslovima rada. Zahvaljujući izuzetnoj zaštiti protiv habanja, izrazitoj otpornosti prema oksidaciji i termičkoj degradaciji mogu se ostvariti izuzetno produženi periodi zamene ulja.
MOL COMPRESSOL R 46 AL
Vrhunsko kompresorsko ulje na bazi mineralnog ulja sa kombinacijom specijalnih bezpepelnih aditiva, za podmazivanje svih tipova vijčanih i rotacionih kompresora sa sistemom ubrizgavanja ulja kao i za podmazivanje klipnih kompresora. Zahvaljujući izuzetnoj zaštiti protiv habanja, izrazitoj otpornosti prema oksidaciji i termičkoj degradaciji, sa ovim uljem se mogu ostvariti produženi periodi zamene ulja.
MOL COMPRESSOL R
Duboko rafinisana kompresorska ulja na bazi mineralnih ulja za podmazivanje svih tipova vijčanih i rotacionih kompresora koji koriste sistem podmazivanja ubrizgavanjem ulja.
Zahvaljujući odličnoj zaštiti protiv habanja, visoko efektivnim deterdžentnim aditivima i izrazitoj otpornosti prema oksidaciji i termičkoj degradaciji, sa ovim uljem se mogu ostvariti produženi periodi zamene ulja.
MOL COMPRESSOL
Vrhunska kompresorska ulja na bazi mineralnih ulja sa superiornom termičkom i oksidacionom stabilnošću i niskom tendencijom stvaranja koksa. Posebno su pogodna za podmazivanje teško- opterećenih klipnih kompresora za komprimovanje i transport vazduha ili drugih inertnih gasova (npr. azota). Preporučuju se takođe za podmazivanje ležajeva koji rade na visokim temperaturama.
MOL COMPRESSOL V
Specijalno kompresorsko ulje napravljeno od visokorafinisanog mineralnog ulja bez aditiva. Pruža prirodnu otpornost na starenje. Pogodno za vakuum pumpe sa lopaticama i klizne rotacione vakum pumpe.
MOL Food Comp – kompresorsko ulje za prehrambenu industriju
Sintetičko (PAO) kompresorsko ulje za prehrambenu industriju sa izuzetnim svojstvima protiv habanja,penušanja,korozije, sa anti-oksidantskim karekteristikama, deemulgacionim osobinama za vijačne kompresore (ISO VG 46) ili klipne, krilne kompresore (ISO VG 100) i vakuum pumpe koje se upotrebljavaju u prehrambenoj industriji.
Dalja upotreba ,između ostalog,za kompresore sa inertnim gasom,ugljen-dioksidom i ležajevima koji rade na visokim temperaturama.
Ovi proizvodi se mogu mešati sa mineralnim mazivima.
Kompresorska ulja su NSF registrovani proizvodi prema H1 klasifikaciji – Proizvod je prihvatljiv kao mazivo sa slučajnim kontaktom sa hranom (H1) za upotrebu u i oko postrojenja za proizvodnju hrane.