MOL THERMOL
MOL THERMOL su duboko rafinisana ulja za prenos toplote sa visokim indeksom viskoznosti i uskog opsega ključanja. Omogućavaju odličan prenos toplote zahvaljujući svojim dobrim termičkim karakteristikama. Obezbeđuju izrazitu termičku stabilnost i zbog toga produžene intervale zamene ulja. Sprečavaju rđu i koroziju i ne zahtevaju specijalne zaptivke. Nisu otrovna i posle upotrebe se mogu ukloniti na isti način kao i ostala rabljena ulja.
Mogu se koristiti kao fluid za prenos toplote u zatvorenim, posredno grejanim, cikrulacionom sistemima za prenos toplote.
Maksimalna temperatura filma na površini grejnog tela je: MOL Thermol 32 i 46: 330 °C, MOL Thermol 68: 350 °C.
MOL THERMOCLEAN 12 CC
Koncentrovano ulje za čišćenje i ispiranje sistema za prenos toplote. Zahvaljujući snažnom dejstvu deterdženata i disperzanata efikasno uklanja naslage i nečistoće sa unutrašnjih zidova sistema, razbija ih i sprečava njihovo dalje taloženje. Preporučuje se za uklanjanje naslaga, labavih koksnih slojeva i smola koji nastaju i talože u toplom uljnom sistemu.