Mol Formoil HP
Ulje za odvajanje kalupa koje sadrži specijalne aditive za poboljšanje sposobnosti odvajanja. Naročito je pogodno za podmazivanje čeličnih i aluminijumskih kalupa koji se koriste u proizvodnji betonskih ploča i drugih betonskih elemenata.
Osigurava lako odvajanje od kalupa i čistu površinu odlivka bez mrlja. Obezbeđuje zaštitu od korozije i veoma dobro samočišćenje formi. Odvajanje formi je lako i brzo čak i posle nekoliko dana. Ulje poseduje veoma dobru sposobnost premazivanja obezbeđujući ekonomičnu upotrebu.
Mol Formoil FL 28
Ulje za odvajanje kalupa koje sadrži specijalne aditive za poboljšanje sposobnosti odvajanja. Pogodno je za premazivanje čeličnih i aluminijumskih kalupa koji se koriste u proizvodnji betonskih ploča. Osigurava lako odvajanje od kalupa i čistu površinu bez mrlja. Ulje poseduje veoma dobru sposobnost premazivanja obezbeđujući ekonomičnu upotrebu. Najekonomičniji način upotrebe je nanošenje prskanjem.
Mol Formoil FL 24
Ulje za odvajanje kalupa koje sadrži specijalne aditive za poboljšanje sposobnosti odvajanja. Pogodno je za premazivanje kalupa i formi koji se koriste u proizvodnji crepova,betonskih elemenata i vatrostalnih proizvoda. Osigurava lako odvajanje od kalupa. Ulje poseduje veoma dobru sposobnost premazivanja obezbeđujući ekonomičnu upotrebu. Najekonomičniji način upotrebe je nanošenje prskanjem.
Mol Formoil FL 21
Ulje za odvajanje kalupa koje sadrži specijalne aditive za poboljšanje sposobnosti odvajanja. Pogodno je za premazivanje kalupa i formi koji se koriste u proizvodnji betonskih elemenata i vatrostalnih proizvoda. Osigurava lako odvajanje od kalupa čak i u slučaju uglastih oblika. Ulje poseduje veoma dobru sposobnost premazivanja obezbeđujući ekonomičnu upotrebu. Najekonomičniji način upotrebe je nanošenje prskanjem.
Mol Formoil FL H2
Ulje za odvajanje kalupa. Pogodno je za premazivanje čeličnih kalupa koji se koriste u proizvodnji betonskih elemenata. Sprečava lepljenje betonskih elemenata za kalup, omogućava lako odvajanje formi i obezbeđuje čistoću kalupa.
Mol Formoil EV 1
Novi tip ulja za odvajanje od kalupa za izradu betonskih elemenata sa odličnom radnom površinom bez ikakvog dodatnog tretmana. Posle primene većina rastvarača ispari i preostali uljni sloj ima izvanredne karakteristike odvajanja, sprečava lepljenje i omogućava lako odvajanje. Proizvod postaje posebno gladak bez rupa, uljnih mrlja i drugih nepravilnosti. Zbog svojih dobrih antikorozivnih svojstava dobro štiti od rđe. Tokom primene temperatura kalupa ne sme da pređe 50°C.
Mol Formoil Bio
Biorazgradivo ulje za odvajanje kalupa. Pogodno je za proizvodnju glinenih, keramičkih i betonskih elemenata. Obezbeđuje lako odvajanje i glatku površinu. Poseduje veoma dobru sposobnost premazivanja obezbeđujući ekonomičnu upotrebu. Nudi zadovoljavajući kvalitet odvajanja od kalupa čak i ako se koristi u vrlo tankom sloju. Upotreba u zatvorenom prostoru preporučuje se samo uz odgovarajuće provetravanje. Prilikom nanošenja temperatura površine kalupa ne sme preći 50°C.
Mol Formoil GW
Specijalno ulje za vezivanje prašine prilikom proizvodnje staklene vune kao pomoćnog materijala. Smanjuje lomljenje staklenih vlakana i stvaranje prašine koja može biti opasna po zdravlje prilikom proizvodnje i upotrebe. Ulje se lako može mešati sa vodom stvarajući emulziju koja je kompatibilna sa materijalima koji se uobičajno koriste u proizvodnji staklene vune. Pri upotrebi 1-2% (V/V) koncentracije rastvora ulja smanjuje se stvaranje prašine i produžava se radni vek alata (sečiva).
Mol Formoil PCW
Sredstvo za odvajanje od kalupa na bazi vode koje se koristi za podmazivanje u proizvodnje betonskih elemenata prekrivenih sintetičkom smolom. Obezbeđuje lako odvajanje kalupa i proizvoda, čiste i neumrljane površine. Dostupno je u odgovarajućoj koncentraciji i nije potrebno dalje razblaživanje. Pre upotrebe emulzije preporučuje se mešanje. Tokom skladištenja i primene mora se voditi računa da temperatura ne ide ispod tačke smrzavanja.