MOL Hydro HM AL
Bespepelna hidraulična ulja superiornog kvaliteta. Ne sadrže aditive na bazi cinka i kalcijuma.Poseduju odličnu sposobnost odvajanja vode i oslobađanja vazduha i izuzetnu oksidacionu i termičku stabilnost. Obezbeđuju superiornu sposobnost filtriranja kao i povećanu pouzdanost i zaštitu opreme i pri produženim periodima zamene ulja. Preporučuju se za hidraulične sisteme najmodernijih alatnih mašina, poljoprivredne i terenske mehanizacije.
MOL Hydro HME
Hidraulična ulja visokih performansi i odlične otpornosti na starenje. Obezbeđuju produžene periode zamene ulja i omogućavaju izuzetnu pouzdanost rada sistema. Namenjena su zahtevnim hidrauličnim sistemima koji rade u naročito teškim uslovima eksploatacije. Mogu se koristiti u hidrauličnim sistemima alatnih mašina, vozila, poljoprivredne i terenske mehanizacije.
MOL Hydro HM
Hidraulična ulja za hidrostatičke transmisione sisteme izložene normalnim termičkim i mehaničkim opterećenjima. Poseduju dobru oksidacionu stabilnost i pružaju pouzdanu zaštitu od habanja. Smanjuju stvaranje naslaga i štite hidraulični sistem od korozije. Mogu se koristiti u hidrauličnim sistemima alatnih mašina, industrijske, poljoprivredne i terenske mehanizacije i vozila.
MOL Hydro HLPD
Hidraulična ulja visokih perfomansi sa deterdžentskim svojstvima. Zahvaljujući specijalnim aditivima poboljšavaju sposobnost filtriranja i obezbeđuju odgovarajuću zaštitu kritičnih delova (npr. ventila) hidrauličnih sistema izloženih kontaminaciji (prodoru vode, prašini). Nude odličnu termičku i oksidacionu stabilnost i smanjuju taloženje nečistoća i stvaranje naslaga.
MOL Hydro HV
Multigradna hidraulična ulja visokih performansi. Poseduju dobru stabilnost na smicanje i jedinstvene temperaturno-viskozitetne karakteristike radi omogućavanja pouzdanog rada kako na niskim tako i na visokim temperaturama. Primenjuju se za hidrauličnu opremu na otvorenom, izloženu velikim temperaturnim i mehaničkim opterećenjima, kao i za industrijske i hidraulične sisteme u vozilima koji rade u širokom temperaturnom opsegu.
Obezbeđuju superiornu zaštitu od habanja i dug operativni vek opreme. Poseduju dobru filtrabilnost.
MOL Hydro Arctic 32
Hidraulično ulje visokih performansi sa odličnim karakteristikama na niskim temperaturama. Odgovara primeni u hidrauličnim sistemima mašina-alata, industrijskoj opremi, automobilskim, poljoprivrednim i putarskim mehanizacijama.
MOL Hydro HVD 46
Hidraulično ulje visokih performansi sa deterdžentnim svojstvima. Zahvaljujući specijalnim aditivima poseduju poboljšanu sposobnost filtriranja i obezbeđuju odgovarajuću zaštitu kritičnih delova (npr. ventila) hidrauličnih sistema izloženih kontaminaciji (prodoru vode, prašini). Nude odličnu termičku i oksidacionu stabilnost i smanjuju taloženje nečistoća i stvaranje naslaga. Zbog posedovanja visokog indeksa viskoznosti može se koristiti u širokom temperaturnom opsegu.
MOL Hydro HLPD AL
Hidraulično ulje visokih performansi sa deterdžentnim svojstvima. Zahvaljujući specijalnim aditivima poseduju poboljšanu sposobnost filtriranja i obezbeđuju odgovarajuću zaštitu kritičnih delova (npr. ventila) hidrauličnih sistema izloženih kontaminaciji (prodoru vode, prašini). Nude odličnu termičku i oksidacionu stabilnost i smanjuju taloženje nečistoća i stvaranje naslaga
MOL Hydro POC
Multigradno hidraulično ulje visokih performansi, specijalno razvijeno za Case-Poclain opremu. Zahvaljujući visokom indeksu viskoznosti, obezbeđuje pouzdan rad i na niskim i na visokim temperaturama. Usled odlične oksidacione stabilnosti i zaštite od habanja primenjuje se u hidrauličnim sistemima koji rade pod veoma teškim eksploatacionim uslovima (terenska mehanizacija, gradnja puteva, rudarska mehanizacija, kranovi itd.).
MOL Hydro HL
Radni fluidi za prenos snage u slaboopterećenim hidrauličnim sistemima opremljenim uglavnom klipnim pumpama. Obezbeđuju odličnu termičku i oksidacionu stabilnost. Zahvaljujući odličnoj sposobnosti odvajanja vode i oslobađanju vazduha obezbeđuju dugotrajan, pouzdan rad i dugotrajnu zaštitu od rđe i korozije.
MOL Food Hyd
Sintetički hidraulični fluidi za prehrambenu industriju na bazi polialfaolefina, registrovani od strane NSF kao H1 maziva za primenu gde postoji mogućnost slučajnog kontakta s hranom, u procesima proizvodnje i pakovanja hrane. Antihabajuća, višenamenska maziva, namenjena za korišćenje u hidrauličnim sistemima, podmazivanje ležajeva, u cirkulacionim uljnim sistemima i u lako opterećenim reduktorima.